Avi Members Birthday

18 JAN 2018

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 18 JAN 2018.

1266 LT COL A S ARORA

1797 BRIG NARENDRA BAHRI

6307 WG CDR C N SHUKLA

6464 GP CAPT S K GUPTA

17 JAN 2018

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 17 JAN 2018.

1656 MRS REKHA KAPUR

1888 LT COL K B MATHUR

6273 MR DEEPAK SANGARY

7642 DR NOOPUR GUPTA

8456 LT COL DHIRENDRA SINGH

16 JAN 2018

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 16 JAN 2018.

0632 MRS USHA VERMA

0959 CAPT M P SINGH

1202 LT COL K K KHANNA

1440 LT COL RANVIR SINGH

1507 LT COL Y P ADLAKHA

1695 MRS MITA GHOSH

2590 LT COL A K MYNE

6836 MR ASHWINDER PAL SINGH

8250 GP CAPT VIJAY KUMAR CHADHA

2661 H CAPT J K AHLUWALIA

2936 COL RAJEEV GHAI

7693 MR PRADEEP SINGH

7886 BRIG SEKHAR VISVANATHAN

7934 MAJ R R P SINGH

7971 CAPT K SANTOSH KUMAR

8132 WG CDR VISHNU SINGH

8453 LT COL M M P SINGH

15 JAN 2018

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 15 JAN 2018.

0159 BRIG J L KAUL

0185 MRS SANTOSH AHLUWALIA

0286 COL RANVIR MOHAN

0403 MRS SUDESH VERMA

13669 COL VIKAS JOSHI

1885 MAJ GEN M M R NARANG

2014 LT COL K K KUTHIALA

2459 MAJ GEN K C AGRAWAL

2661 H CAPT J K AHLUWALIA

2936 COL RAJEEV GHAI

7693 MR PRADEEP SINGH

7886 BRIG SEKHAR VISVANATHAN

7934 MAJ R R P SINGH

7971 CAPT K SANTOSH KUMAR

8132 WG CDR VISHNU SINGH

8453 LT COL M M P SINGH

14 JAN 2018

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 1 JAN 2018.

1365 MRS T R ANAND 14-Jan-1945

1732 MRS SANTOSH CHARAN 14-Jan-1949

1745 CAPT B N MEHRA 14-Jan-1943

2175 LT COL PRAVIN CHOPRA 14-Jan-1955

2827 MR AKASH DYES 14-Jan-1969

6270 MRS ARUNA ARORA 14-Jan-1940

7132 LT GEN V K KAPOOR 14-Jan-1939

7771 MAJ GEN BALI RAM JHA 14-Jan-1950

7789 COL RAJIV SUD 14-Jan-1958

7799 DR RITU PAUL 14-Jan-1969

13 JAN 2018

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 13 JAN 2018.

0489 BRIG M M SHARMA 13-Jan-1933

1206 MRS VIMAL SEHGAL 13-Jan-1935

1295 COL S L SEHGAL 13-Jan-1940

1974 LT COL D N SHARMA 13-Jan-1941

2800 LT GEN N R KHANNA 13-Jan-1939

2955 COL VISHAL PATHANIA 13-Jan-1973

6246 R ADM BALDEV BHASIN 13-Jan-1940

8392 LT COL S C NARULA 13-Jan-1946

12 JAN 2018

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 12 JAN 2018.

0842 MAJ GEN P K JANMEJA, AVSM 12-Jan-1947

1157 COL R N MALHOTRA 12-Jan-1951

1604 BRIG S K KHANNA 12-Jan-1942

1640 MRS VIJAY KAPOOR 12-Jan-1946

2729 MRS PREETI AGARWAL 12-Jan-1967

2859 LT COL P C SHARMA 12-Jan-1941

8204 COL RAM BABU SINGH 12-Jan-1953

8288 MRS SUKHMANI DHILLON 12-Jan-1972

11 JAN 2018

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 11 JAN 2018.

0134 LT COL S P GUPTA 11-Jan-1942

0464 COL S S TYAGI 11-Jan-1944

1622 MRS NANDINI SAWHNEY 11-Jan-1946

2495 MRS RAVI KANTA CHAWLA 11-Jan-1945

2573 COL SUDARSHAN SINHA 11-Jan-1956

2752 BRIG SUKHWINDER SINGH 11-Jan-1945

2839 MR KAMAL RAJ 11-Jan-1965

7015 COL M M S MADAN 11-Jan-1944

8194 WG CDR PRADEEP SHARMA 11-Jan-1948

8296 COL AJIT KUMAR PUNIA 11-Jan-1965

8357 MRS AASHNA PURI 11-Jan-1974

10 JAN 2018

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 10 JAN 2018.

0335 BRIG S K SACHDEVA 10-Jan-1946

0872 LT COL C PRABHAKAR 10-Jan-1950

1106 COL G K PALIWAL 10-Jan-1936

1277 MRS SWARN SAWHNEY 10-Jan-1943

1678 LT COL HARJENDRA SINGH 10-Jan-1945

2155 BRIG J K TOMAR,VrC 10-Jan-1941

2203 LT COL M S MATHAROO 10-Jan-1947

2244 COL J C KOHLI 10-Jan-1938

2909 MAJ K S SURI 10-Jan-1945

6366 REAR ADMIRAL AJAY SHARMA 10-Jan-1939

6731 CDR V K SHARMA 10-Jan-1945

7848 MAJ P S M CHANDRAN 10-Jan-1948

8071 CAPT NIRMAL SINGH 10-Jan-1948

09 JAN 2018

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 09 JAN 2018.

0108 COL M S SARNA 09-Jan-1941

1093 MRS ASHA PRATAP 09-Jan-1942

1917 BRIG M N KAUSHIK 09-Jan-1946

1919 MRS NARBADA RANI JOLLY 09-Jan-1943

2153 MRS NEELAM CHADHA 09-Jan-1949

2205 COL S K BHATTACHARYA 09-Jan-1940

8218 CMDE NALIN DEWAN 09-Jan-1956

08 JAN 2018

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 08 JAN 2018.

0401 MAJ GEN S K VIJ 08-Jan-1937

0670 LT COL K K CHHABRA 08-Jan-1950

0895 COL H S MANN 08-Jan-1933

1932 MRS RITA VERMA 08-Jan-1951

2211 MAJ GEN C L VERMA 08-Jan-1942

2801 BRIG I S LANBA 08-Jan-1938

7532 MRS VANDANA . 08-Jan-1976

8403 MS NATASHA PANT 08-Jan-1994

07 JAN 2018

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 07 JAN 2018.

0725 COL S C GROVER

0775 LT COL MAHESH CHAND

1178 MRS KAMLESH GUPTA

1364 LT GEN R C CHADHA

2561 COL SANDEEP BHARDWAJ

6568 WG CDR K C SONI

01 JAN 2018

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 01 JAN 2018.

0170 COL J S DHILLON

0237 LT COL S C GUPTA

0567 COL R K MAYOR

0627 MRS HARSH NAGPAL

1104 BRIG D K RASTOGI

1170 COL A S MADHOK

1194 BRIG R K VERMA

1262 MAJ R K SHARMA

1290 LT COL S N MEHTA

1442 CAPT V N SARDANA

1607 LT GEN S K SINGH

1661 LT COL G S CHOPRA

1665 MAJ GEN L K GUPTA

1760 COL N K TANDAN

1786 BRIG Y R GUPTA

1822 COL V P GULATI

1891 BRIG M L GUPTA

1895 BRIG N K PATHAK

1898 COL R K GANDHAR

1936 BRIG D S MEHTA

2060 CAPT SHEORAJ SINGH

2129 MAJ GEN R K ARORA

2225 COL R PODDAR

2315 COL C P S RAJORA

2337 LT COL M P SINGH

2374 BRIG S K ANAND

2520 LT COL MAHENDRA KUMAR

2741 MAJ V K TOMAR

2742 LT COL D S SHARMA

2813 LT COL J P CHOPRA

2876 LT COL RAJEEV CHOPRA

2941 MAJ GEN BIROCHAN BHATT

7498 CAPT S K SINGH

7748 LT COL ATTAR SINGH

7763 CAPT V K ANAND

7773 LT COL SARBJIT SINGH BHAR

7944 COL ANIL KUMAR TANEJA

8079 LT COL SAMEER ANUKUL

8306 MAJ GEN V P SHRIVASTAVA

8354 CMDE V K TEWARI

02 JAN TO 06 2018

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 02 JAN TO 06 2018.

0144 MAJ GEN SURJIT SINGH

0370 COL A D BATRA

13650 COL A K JUYAL

1625 COL S P SINGH

2094 LT COL S M DALAL

2098 COL NARENDRA SINGH

2603 CAPT K K VERMA

6076 MR J N GAUR

7740 MR DHRUV MYNE

7813 MR ASHISH KUMAR

7880 MR RAMESH KUMAR

8158 GP CAPT R C GARG

8388 MRS BRINDA MAINDIRATTA

0387 COL C P S DEWAN

1109 MRS SUNITA DHAWAN

2466 LT COL G S BOPARAI

2653 COL RAJESH MISHRA

6492 MRS JASMINDER BAKSHI

7341 MR HARKESH SINGH DAGAR

0109 COL P W KALON

1577 LT COL R C SINGH

2067 LT COL A S YADAV

2945 COL N K SAXENA

6210 MR SUBHASH KASHYAP

7902 MAJ GEN NAGINDER SINGH

8223 GP CAPT RAVI MALHOTRA

8257 GP CAPT A K SAXENA

8274 AIR MARSHAL KULDIP RAI

0492 MAJ GEN B S BISHT AVSM

0983 MRS KAMLESH KAWATRA

1566 COL R S CHAUHAN

2507 LT COL D K SHARMA

2672 MR BALWANT SINGH BISHT

2810 GP CAPT MOHD JAWED UMAR KHAN

6895 MR O P WASON

7381 COL R N KHANNA

8065 MAJ GEN SAT DEV SINGH

8185 GP CAPT DEEPAK MAGON

8397 MRS UMA AGARWAL

8475 AIR CMDE A K BHARDWAJ

0427 MRS MOLLY MIDHA

1172 LT COL JATINDER SOOD

13667 COL SAMEER SHARMA

1445 MR ANKUR SAH

1582 COL D S ALAGH

1723 BRIG J L ANAND

2693 LT COL K C SOOD

2757 COL V K OBEROI

2867 MR PANKAJ TULI

7699 CAPT J P S KANDRA

7739 COL VIJAY KUMAR

7914 MAJ GEN J P SINGH

31 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 31 Dec 2017.

1384 COL S C TYAGI 9818261249

2771 DR V A BHARDWAJ 2430641

2836 CAPT M S GILL 4205864

6313 MRS ANITA SAMKARIA 6451423

30 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 30 Dec 2017.

1144 LT COL M R MALIK 2455909

1341 LT COL A K VIJ 2455801

2297 BRIG B R GULATI 4208871

2703 BRIG S S CHEEMA 2452916,

7143 MR ANUPAM SEHGAL 4247330

29 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 29 Dec 2017.

2086 MRS SHASHI GUPTA

8057 COL SHIBAJI DAS 4251433

8140 MRS GURPREET BEDI 2548040

28 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 28 Dec 2017.

0343 LT COL S N GUPTA 2452059

1146 COL M D PATHAK

1456 LT COL RAKESH SYAL 2450718

2792 LT COL S C SACHDEVA 8826009220

6873 MR ANKUSH NAYAK 2460303

8193 WG CDR BHUPENDRA NATH RENJEN 4358057

8244 CMDE DHRUV RAJ ACHARYA 2547828

27 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 27 Dec 2017.

0458 MRS PREM MAYOR 2432326

0649 MRS SNEH PRAKASH 2430090,4238480

2759 MRS DAVINDER BEHL 2573511

2837 MRS MONICA KUMAR 4983755

7033 BRIG A R S KAHLON 4357740

7857 MR AMIT ANAND 2432442

8044 COL J S SYALI

26 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 26 Dec 2017.

0459 LT GEN G S RAWAT 2450177

0870 MRS KUSUM SINGH 2450808

1344 LT COL G S KILAWALA 8800575791

2023 MAJ GEN C S NUGYAL 4553999

2384 MRS BRIJINDER KAUR 4311679

2698 L/NK K S BHANDARI 2432378

6211 MR R K JETHMALANI 2452298, 2452746

6688 DR RAHUL DAS 9811907252

25 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 25 Dec 2017.

1142 LT COL K S BINDRA 9871714784

1537 LT COL R C SHARMA 2452360

1619 MAJ GEN K C VIG 2452131

1682 WG CDR B S KALSI 4317597

1720 BRIG SANJIV RAI, SM,VSM 4233659

2516 LT COL R D SHARMA 971565693

2776 LT GEN ARVIND SHARMA 6471080

7406 MR A K S YADAV

7837 LT COL VEENA KUMARI MITRA 9582400396

7901 LT COL RAJIV GUPTA 4299021

8117 GP CAPT RAJESH MOHAN 2534438

8261 CDR HARMESH LAL 2537886

8332 MR AMIT TRIKHA 2544141

24 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 24 Dec 2017.

1770 COL B K LUTHRA 2432320

1834 BRIG S A ZAMIR 2454665

2217 LT COL S S KAUSHAL 9818613454,2451150

6715 MR ROHIT RASTOGI 9717383336

8096 COL DEEPAK DADHWAL 9910047258

8240 WG CDR DEVRAJ MALHOTRA

23 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 23 Dec 2017.

0437 LT COL DEVINDER KUMAR 4314584

1063 MRS Z MUDGAL 4572663

1404 LT COL R K ANAND 4318699

1555 COL J SINGH 2572610

1830 BRIG V K AHUJA

2676 COL VIKHYAT MARWAH 2452853

2818 MR SAMEER DANIA

6672 MR VIKRAM CHARAN 4319415

7240 LT COL M S SAXENA 4316246

8210 WG CDR N S JAIN 2539407

22 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 22 Dec 2017.

0617 MRS RAMA ANAND 2453194

13664 COL AMIT SEHGAL 0120 4346474

2896 COL D D MEHTA

2922 LT COL S S SINGH 2451874

6675 MR PUNEET GROVER 4356129

8198 CMDE NARESH KUMAR 2442097

21 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 21 Dec 2017.

0130 COL D P MAGO 4228377

2096 LT GEN S CHOUDHRY 4314824

2330 H/LT C S DANGWAL 2431003

20 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 20 Dec 2017.

0141 MRS PARVESH SAHOONJA 4317642

0918 COL K K PANDEY 2451500

13663 COL VIKRAM GERA 0120 4146620

1453 LT COL O N MATHUR 2451198

2045 MAJ GEN S K PLAHA 9999461242,0120-4276176

2747 MAJ GEN P R DHINGRA 4324857,9871760404

7383 BRIG RAMENDRA KUMAR

8134 CDR DEEPAK KUMAR CHOWDHURY 2533048

19 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 19 Dec 2017.

0701 MRS NINA DEWAN 4317724

1062 BRIG R C BAIJAL 4329311

1528 LT COL PARDAMAN SINGH 4355535

1901 LT GEN K M SETH PVSM, AVSM 2430909

2824 MR HARMINDER PARUTHI

8258 GP CAPT CHANDRA SHEKHAR 4202486

18 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 18 Dec 2017.

1208 CAPT V K BERRY 2481900

1286 COL M C NANGIA 2455323, 9873808833

1683 BRIG JASJIT SINGH 4275615

1817 BRIG R K SAWHNEY 4319163

2540 LT COL D P RAZDAN 2432381

2934 MR RAKESH BEOTRA

6727 CE M M S NANDA 2456019

8367 MR GAURAV BHATIA 4317320

17 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 17 Dec 2017.

0145 MAJ GEN S C MALIK 2508288,

0153 LT COL K B L SHARMA 2432094

0262 COL PRABHU RAM 2452057

0425 LT COL G K SYAL 9953120280,2426702

2402 COL HARBHAJAN SINGH 2430002

2410 MAJ S M SAHGAL 4318048, 9810176934

6043 MRS NANDINI SRINIVAS 2532396

6840 MR ROHIT ADLAKHA 8041682475

6849 WG CDR K C CHADHA 2538416

6954 DR GUNJAN DHARI 2430988

7445 LT COL S K SINGH 4113373

8147 CDR RAJINDER SUD 4359687

16 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 16 Dec 2017.

1250 LT COL BALWANT SINGH 2430185

1775 MRS VIMLA JAMWAL 4351385

2361 COL V K NANGIA 4317175

2475 COL S K SAYAL 2450255

8444 CAPT ARUN KUMAR GOYAL 0120 – 4539919

15 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 15 Dec 2017.

1446 LT COL J S KANDRA 2575763,2575762

2387 COL R K RANA 9980823681

2525 MAJ R K KHERA 4351010

7479 COL H C RASTOGI 4210329

7795 SHRI P N MALIK 4336670

8337 MRS GEETA PRAKASH

14 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 14 Dec 2017.

0734 COL A K BHASIN

0868 LT COL R K SRIVASTAVA 4318826

1003 LT COL VED KUMAR 4317731

1141 COL M L VIJ 9873146228

2849 COL VISHAL VERMA 2430818

6242 MRS MEETA RASTOGI 9838503411

7211 MRS RICHA PHUKAN 2452436

8032 DR SUJIT NAGRATH

8165 GP CAPT L R K PRASAD 2541723

8339 COL SUDHIR KUMAR

8441 DR CHETNA MEHTA 2579310

13 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 13 Dec 2017.

2861 COL R K BALI 2452063

7576 MRS SUNITA BHALLA 2539872

7738 CAPT R P VASISHTH

8100 MAJ VIKRAM MOHAN

12 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 12 Dec 2017.

0884 BRIG P S CHAUHAN 4333892

1060 LT COL O P KATYAL 4330925

1417 LT COL M S SEAHWAG 4211014, 4545905, 9811121939

2017 MRS NEERA PURI

6708 COL P K SHARMA 2547286

7897 MR ANURAG KUTHIALA 2454561

8372 MR PRASHANT BHARDWAJ 2450208

11 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 11 Dec 2017.

0001 LT GEN V P GUPTA 2452002

0697 LT COL R K MITTAL 2452038

1590 LT COL S C DEVGAN 2452394

1886 LT COL V K SOOD 4321270, 9818200755

2080 LT COL R K GARG 2455816

2347 LT COL SANJIV MEHTA 2451255

2858 BRIG B K KOHLI 4311647

2910 LT COL S K KAKKAR 2507156

6732 MR AMIT MEHANDRU 4317668

6992 MR NIMISH CHADHA 4217476, 8826011119

8093 COL SUSHIL KUMAR GROVER

8401 BRIG P S DHOT

10 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 10 Dec 2017.

1018 LT COL B K BHARDWAJ 2453095

1606 COL VIVEK KAPUR 4340063

2147 LT COL MANOHAR SINGH 2430138

2215 LT COL RAJENDRA PAL SINGH 2452489

7124 VADM O P CHAWLA 2538747

7288 MR RAMNIK GUPTA 4317834

7293 R ADM P K BAHL 2452586

7808 LT GEN PRAKASH SURI 2417900

8025 DR RAJNISH ANAND 9811157787

8091 MRS SHREETI MINOCHA

8335 WG CDR KISHORE KUMAR JAITLY 4333057

8412 GP CAPT BALRAJ TALWAR 2535994

09 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 09 Dec 2017.

6670 MR GURDEEP SINGH 4351020

6950 LT COL RAVI SINGH 2450109

08 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 08 Dec 2017.

0382 BRIG A B S KUNDRA

0998 COL O P MEHTA 4318167

1715 BRIG T D BHATIA 2430497

1757 COL R C D JOSHI 2455605

7107 CAPT K S BAJAJ 4260190

7826 MR DEEPAK PILLAI 2451442

8047 BRIG SUNEET MALIK

8232 CDR S S AHUJA

8351 LT COL DEVESH CHANDRA

07 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 07 Dec 2017.

0259 BRIG RATTAN KAUL 2454735

0265 COL S C BHATIA 2431946

0887 H/CAPT A R SHARMA 4330903

1349 MAJ GEN R P CHADHA 4318548

13600 CAPT RAKESH SHUKLA 2450098, 23006438

1576 LT COL NANAK CHAND 2431970

1928 LT COL S H ANSARI 2454489

7226 MR S K KAUSHIK 4313742,9871588301

8358 MR MOHIT KANUGA 4319277

8394 CAPT VIKRANT TOMAR

06 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 06 Dec 2017.

1581 LT COL P S RAWAT 4317893

2307 BRIG S C GULATI 2451658

7898 COL RAJESH KUMAR SANGAR 2500763

7995 DR GEETIKA KHANNA

05 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 05 Dec 2017.

0426 BRIG AMARJIT SINGH 2430331, 4326255

0671 COL H C SURI 4548087

1037 BRIG RAVI MALHOTRA 2455669

1059 CAPT O P KOHLI 2455401

1196 MRS SANTOSH SACHDEV 4359728

1374 LT COL C M PURI 9810195253

6032 GP CAPT D S KAHAI 2531444

7609 MR TAPAN SARIN 2454831

7718 LT COL JAGDISH CHANDER 4544922

8237 WG CDR N K VERMANI 2532486

8378 WG CDR MANOJ RASNE 9810679629

04 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 04 Dec 2017.

0616 MRS ARUNA RISHI 2430907

1214 MRS PREM BHATIA 2455120

1472 LT COL V K GUPTA 2452914

1673 BRIG P RAINA

2112 LT COL K K RIKHY 22726895

2422 LT COL B S MANN 2453064

7847 COL V K KHANNA

8064 LT COL SANJAYA KUMAR

8114 WG CDR KRISHAN LAL MINOCHA

8368 CDR N S GUJRAL 254074 ,9818689807

8408 BRIG V K BHATT

03 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 03 Dec 2017.

1889 MAJ J P TAMTA 2455470

2040 COL KULDIP CHANDAR 4228939

2647 LT COL HARI MITTER 2453268

2805 LT COL P K MALHOTRA 2577878

2820 MR AMIT BHATNAGAR 2450640

6848 MRS RASHMI ANAND 2545132

7563 COL S C KOCHHAR

8049 COL SUNIL KAPOOR 2431410

02 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 02 Dec 2017.

<0330 LT COL P K SURI 4248555 02-Dec-1949 2671 LT COL AMITABH CHANDEL 0120-4322323,2430461 02-Dec-1968 7237 BRIG MANOHAR LAL 2577933 02-Dec-1940 7257 MR SUMIT WALIA 02-Dec-1976 7583 MAJ J S GHANGAS 2537704 02-Dec-1964 7646 MR AMIT GUPTA 4350423 02-Dec-1972 8253 CMDE ANIL KUMAR SHARMA 2533916 02-Dec-1953

01 Dec 2017

Management Committee on behalf of all members of the AVI (Club) wish you a Happy Birthday 01 Dec 2017.

<0939 LT COL R S CHOWDHARY 4281171 1357 MRS KAVITA MALHOTRA 2450766 1648 SUB H C SAINI 1701 COL J L GUPTA 4318939 1741 LT GEN Y P KHURANA 2430176 1754 COL JASWANT SINGH 4317951 1758 LT COL H C TULI 2036 LT COL T S DHILLON 2430215 2886 MAJ J C PANDE 4283397 6195 MRS SEEMA SEHGAL 4320796 7524 BRIG TEJINDER SINGH, VRC 431318 7797 BRIG ABHIMANYU GHOSH 2417312 7817 DR NIKET VERMA 9818340326 7838 COL I D TYAGI